Activity

  • BirAck posted an update 1 year, 7 months ago

    Välkommen till vår nya chatt !
    Här kommer bara medlemmar i Tandhygienistföretgarna in via sitt individuella användar- och lösenord.
    Tanken är att vi ska kunna vädra allt som vi tycker är viktigt här och ingen annan kan läsa det. Givetvis med ett gott språkbruk och god moral.

    • Vi kan även skapa diskussionsgrupper med olika teman, blir lättare att följa en diskussion så!